Eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag in 2021

Naast het eigen risico kent de zorgverzekeringswet ook de eigen bijdrage. Consumenten gebruiken die twee begrippen nog wel eens door elkaar.  

arts houdt spaarvarken vast

Toch zijn eigen risico en eigen bijdrage allesbehalve hetzelfde. De eigen bijdrage betaalt u namelijk bovenop het eigen risico. In dit artikel staan we er nader bij stil.

Eigen risico
Voor sommige zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, heeft u een verplicht eigen risico. Bijvoorbeeld als u in een ziekenhuis wordt opgenomen, onder behandeling bent bij een specialist of bepaalde medicijnen moet slikken.

De coalitie heeft in 2017 al afgesproken dat het verplichte eigen risico in deze regeerperiode niet omhoog gaat. Dus is het eigen risico voor de basisverzekering ook in 2021 € 385 euro. Wel kunt u ervoor kiezen om uw eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaalt u minder zorgpremie.

Bepaalde zorg is vrijgesteld van het eigen risico. Dit geldt onder andere voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging. Voor een compleet overzicht kijkt u op deze website.

Geen eigen risico voor specifieke zorg
Er zijn in 2021 weer enkele behandelingen bijgekomen waarvoor u geen eigen risico hoeft te betalen. Zo zijn eventuele zorgkosten als gevolg van orgaandonatie bij leven uitgesloten van het eigen risico. Deze kosten worden dus volledig vergoed door de verzekeraar.

Verder hebben slachtoffers van seksueel geweld sinds 1 september 2020 recht op directe vergoeding van al hun medische kosten. Ze moeten dan wel binnen een week hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). De regeling geldt voorlopig voor één jaar.

Eigen bijdrage
Naast het eigen risico worden zorgkosten soms niet helemaal vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. U moet dan een bepaald bedrag, percentage of maximaal bedrag zelf betalen: de wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is.

De wettelijke eigen bijdrage geldt onder andere voor kunstgebitten, kraamzorg en bepaalde medicijnen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de eigen bijdrage. Aanvullende ziektekostenverzekeringen bieden soms vergoedingen voor de wettelijke eigen bijdrage.

Zorgtoeslag
Omdat de zorgpremie in 2021 omhoog gaat, stijgt ook de zorgtoeslag. Deze bijdrage van de overheid in de zorgkosten voor mensen met lagere inkomens is namelijk gekoppeld aan de hoogte van de zorgpremie. Meer informatie en een handige rekenmodule over de zorgtoeslag vindt u hier.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of denk u erover om uw eigen risico volgend jaar te verhogen? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.